Telefon: +385 (0)91 791 42 08 mail: info@z500.hr
 
Z200132.8 + 33.29 m²      min. 22.3 x 26 m
Z21685.1 m²      min. 18 x 15.1 m
Z272197.2 + 33.18 m²      min. 23.2 x 19.6 m
Zx49129.2 + 30.28 m²      min. 21.7 x 24.3 m
Zx54139.3 + 36.48 m²      min. 22.3 x 19 m
 

Novosti [ 30 ]

Pogled 3 2 1
 • Ime
  Zx63
  Korisna površina:
  105.4 m²
  Neto površina:
  125.8 m²
  Garaža:
  20.4 m²
  Minimalna kvadratura parcele:
  20.4 x 16.9 m
  Cijena:
  2890 Euro
 • Ime
  Zx59
  Korisna površina:
  127.8 m²
  Neto površina:
  147.59 m²
  Garaža:
  19.77 m²
  Minimalna kvadratura parcele:
  20.7 x 17.4 m
  Cijena:
  3070 Euro
 • Ime
  Zx114
  Korisna površina:
  178.9 m²
  Neto površina:
  210.17 m²
  Garaža:
  31.27 m²
  Minimalna kvadratura parcele:
  24.9 x 17.8 m
  Cijena:
  4490 Euro
 • Ime
  Zx104
  Korisna površina:
  119.7 m²
  Neto površina:
  163.56 m²
  Garaža:
  34.91 m²
  Minimalna kvadratura parcele:
  23.7 x 21.4 m
  Cijena:
  3070 Euro
 • Ime
  Zx103
  Korisna površina:
  147.8 m²
  Neto površina:
  180.99 m²
  Garaža:
  33.18 m²
  Minimalna kvadratura parcele:
  22.4 x 28.4 m
  Cijena:
  3070 Euro
 • Ime
  Zx102
  Korisna površina:
  111.5 m²
  Neto površina:
  166.73 m²
  Garaža:
  52.95 m²
  Minimalna kvadratura parcele:
  27.8 x 19.3 m
  Cijena:
  2890 Euro
 • Ime
  Zu4
  Korisna površina:
  24.9 m²
  Neto površina:
  24.92 m²
  Garaža:
  Nijedan / Opcija
  Minimalna kvadratura parcele:
  15.7 x 12 m
  Cijena:
  890 Euro
 • Ime
  Z97
  Korisna površina:
  199.4 m²
  Neto površina:
  232.28 m²
  Garaža:
  Nijedan / Opcija
  Minimalna kvadratura parcele:
  23 x 18.3 m
  Cijena:
  3570 Euro
 • Ime
  Z54
  Korisna površina:
  133.7 m²
  Neto površina:
  179.99 m²
  Garaža:
  Nijedan / Opcija
  Minimalna kvadratura parcele:
  20.2 x 18.7 m
  Cijena:
  2570 Euro
 • Ime
  Z52
  Korisna površina:
  154.5 m²
  Neto površina:
  178.71 m²
  Garaža:
  33.18 m²
  Minimalna kvadratura parcele:
  22.5 x 28.5 m
  Cijena:
  3090 Euro
 • Ime
  Z299
  Korisna površina:
  110.1 m²
  Neto površina:
  143.8 m²
  Garaža:
  20.43 m²
  Minimalna kvadratura parcele:
  15.4 x 23.5 m
  Cijena:
  2290 Euro
 • Ime
  Z295
  Korisna površina:
  113.6 m²
  Neto površina:
  113.59 m²
  Garaža:
  Nijedan / Opcija
  Minimalna kvadratura parcele:
  15.9 x 18.8 m
  Cijena:
  2270 Euro
 • Ime
  Z294
  Korisna površina:
  163.5 m²
  Neto površina:
  214.33 m²
  Garaža:
  34.91 m²
  Minimalna kvadratura parcele:
  15.9 x 26.5 m
  Cijena:
  3090 Euro
 • Ime
  Z293
  Korisna površina:
  122 m²
  Neto površina:
  154.04 m²
  Garaža:
  19.94 m²
  Minimalna kvadratura parcele:
  14.7 x 24.4 m
  Cijena:
  2770 Euro
 • Ime
  Z292
  Korisna površina:
  116.9 m²
  Neto površina:
  166.741 m²
  Garaža:
  33.18 m²
  Minimalna kvadratura parcele:
  23.5 x 14.7 m
  Cijena:
  2270 Euro
 • Ime
  Z288
  Korisna površina:
  167.3 m²
  Neto površina:
  212.94 m²
  Garaža:
  21.08 m²
  Minimalna kvadratura parcele:
  18.7 x 23.8 m
  Cijena:
  2970 Euro
 • Ime
  Z286
  Korisna površina:
  148.1 m²
  Neto površina:
  258.94 m²
  Garaža:
  44.33 m²
  Minimalna kvadratura parcele:
  24.1 x 20.2 m
  Cijena:
  2770 Euro
 • Ime
  Z285
  Korisna površina:
  134.3 m²
  Neto površina:
  169.21 m²
  Garaža:
  34.91 m²
  Minimalna kvadratura parcele:
  23.4 x 24.7 m
  Cijena:
  2570 Euro
 • Ime
  Z283
  Korisna površina:
  145.1 m²
  Neto površina:
  200.67 m²
  Garaža:
  20.78 m²
  Minimalna kvadratura parcele:
  21.7 x 19.7 m
  Cijena:
  2670 Euro
 • Ime
  Z280
  Korisna površina:
  143 m²
  Neto površina:
  164.26 m²
  Garaža:
  21.3 m²
  Minimalna kvadratura parcele:
  21.6 x 26.5 m
  Cijena:
  2770 Euro
 • Ime
  Z278
  Korisna površina:
  142.9 m²
  Neto površina:
  198.9 m²
  Garaža:
  26.59 m²
  Minimalna kvadratura parcele:
  19.9 x 19 m
  Cijena:
  2570 Euro
 • Ime
  Z275
  Korisna površina:
  200.1 m²
  Neto površina:
  260.84 m²
  Garaža:
  22.18 m²
  Minimalna kvadratura parcele:
  21.6 x 20.8 m
  Cijena:
  3570 Euro
 • Ime
  Z272
  Korisna površina:
  197.2 m²
  Neto površina:
  262.86 m²
  Garaža:
  33.18 m²
  Minimalna kvadratura parcele:
  23.2 x 19.6 m
  Cijena:
  3970 Euro
 • Ime
  Z268
  Korisna površina:
  166.2 m²
  Neto površina:
  184.94 m²
  Garaža:
  18.78 m²
  Minimalna kvadratura parcele:
  23.4 x 23.8 m
  Cijena:
  2870 Euro
 • Ime
  Z252
  Korisna površina:
  78 m²
  Neto površina:
  78.01 m²
  Garaža:
  Nijedan / Opcija
  Minimalna kvadratura parcele:
  18.3 x 16.6 m
  Cijena:
  1970 Euro
 • Ime
  Z241
  Korisna površina:
  92.7 m²
  Neto površina:
  92.65 m²
  Garaža:
  Nijedan / Opcija
  Minimalna kvadratura parcele:
  21.7 x 16.4 m
  Cijena:
  2170 Euro
 • Ime
  Z193
  Korisna površina:
  162.8 m²
  Neto površina:
  194.37 m²
  Garaža:
  Nijedan / Opcija
  Minimalna kvadratura parcele:
  23.5 x 17.3 m
  Cijena:
  2770 Euro
 • Ime
  Z189
  Korisna površina:
  141.9 m²
  Neto površina:
  182.66 m²
  Garaža:
  29.13 m²
  Minimalna kvadratura parcele:
  23.2 x 18.7 m
  Cijena:
  2570 Euro
 • Ime
  Z185
  Korisna površina:
  110.7 m²
  Neto površina:
  110.74 m²
  Garaža:
  Nijedan / Opcija
  Minimalna kvadratura parcele:
  22.2 x 19 m
  Cijena:
  2270 Euro
 • Ime
  Z159
  Korisna površina:
  180.8 m²
  Neto površina:
  180.75 m²
  Garaža:
  Nijedan / Opcija
  Minimalna kvadratura parcele:
  21.7 x 16.6 m
  Cijena:
  3270 Euro