Telefon: +385 (0)91 791 42 08 mail: info@z500.hr
 
Z200132.8 + 33.29 m²      min. 22.3 x 26 m
Z21685.1 m²      min. 18 x 15.1 m
Z272197.2 + 33.18 m²      min. 23.2 x 19.6 m
Zx49129.2 + 30.28 m²      min. 21.7 x 24.3 m
Zx54139.3 + 36.48 m²      min. 22.3 x 19 m
 

Preporučeno [ 15 ]

Pogled 3 2 1
  • Ime
    Zx8
    Korisna površina:
    139.5 m²
    Neto površina:
    163.52 m²
    Garaža:
    24.04 m²
    Minimalna kvadratura parcele:
    22.5 x 16.9 m
    Cijena:
    2970 Euro
  • Ime
    Zx54
    Korisna površina:
    139.3 m²
    Neto površina:
    181.47 m²
    Garaža:
    36.48 m²
    Minimalna kvadratura parcele:
    22.3 x 19 m
    Cijena:
    3170 Euro
  • Ime
    Zx49
    Korisna površina:
    129.2 m²
    Neto površina:
    159.44 m²
    Garaža:
    30.28 m²
    Minimalna kvadratura parcele:
    21.7 x 24.3 m
    Cijena:
    3070 Euro
  • Ime
    Zx100
    Korisna površina:
    120.4 m²
    Neto površina:
    164.84 m²
    Garaža:
    36.6 m²
    Minimalna kvadratura parcele:
    22 x 25.6 m
    Cijena:
    3270 Euro
  • Ime
    Zr5
    Korisna površina:
    348.3 m²
    Neto površina:
    465.42 m²
    Garaža:
    47.74 m²
    Minimalna kvadratura parcele:
    38.8 x 32.9 m
    Cijena:
    5870 Euro
  • Ime
    Zb1
    Korisna površina:
    178.9 m²
    Neto površina:
    230.1 m²
    Garaža:
    21.65 m²
    Minimalna kvadratura parcele:
    15.1 x 21.9 m
    Cijena:
    3070 Euro
  • Ime
    Z71
    Korisna površina:
    72.1 m²
    Neto površina:
    90.18 m²
    Garaža:
    Nijedan / Opcija
    Minimalna kvadratura parcele:
    17 x 15.2 m
    Cijena:
    1990 Euro
  • Ime
    Z57
    Korisna površina:
    60.5 m²
    Neto površina:
    73.96 m²
    Garaža:
    Nijedan / Opcija
    Minimalna kvadratura parcele:
    14.8 x 14.9 m
    Cijena:
    1770 Euro
  • Ime
    Z272
    Korisna površina:
    197.2 m²
    Neto površina:
    262.86 m²
    Garaža:
    33.18 m²
    Minimalna kvadratura parcele:
    23.2 x 19.6 m
    Cijena:
    3970 Euro
  • Ime
    Z254
    Korisna površina:
    76.8 m²
    Neto površina:
    76.81 m²
    Garaža:
    Nijedan / Opcija
    Minimalna kvadratura parcele:
    16.4 x 19.4 m
    Cijena:
    1890 Euro
  • Ime
    Z222
    Korisna površina:
    126 m²
    Neto površina:
    168.72 m²
    Garaža:
    26.82 m²
    Minimalna kvadratura parcele:
    20.9 x 17.1 m
    Cijena:
    2770 Euro
  • Ime
    Z216
    Korisna površina:
    85.1 m²
    Neto površina:
    99.68 m²
    Garaža:
    Nijedan / Opcija
    Minimalna kvadratura parcele:
    18 x 15.1 m
    Cijena:
    2170 Euro
  • Ime
    Z200
    Korisna površina:
    132.8 m²
    Neto površina:
    166.05 m²
    Garaža:
    33.29 m²
    Minimalna kvadratura parcele:
    22.3 x 26 m
    Cijena:
    2870 Euro
  • Ime
    Z124
    Korisna površina:
    138.8 m²
    Neto površina:
    189.15 m²
    Garaža:
    24.38 m²
    Minimalna kvadratura parcele:
    21.1 x 16.8 m
    Cijena:
    2570 Euro
  • Ime
    Z12
    Korisna površina:
    69.7 m²
    Neto površina:
    69.72 m²
    Garaža:
    Nijedan / Opcija
    Minimalna kvadratura parcele:
    17.3 x 15.7 m
    Cijena:
    2070 Euro